• فرز منوال

    فرز منوال اروپایی
    استاندارد ابزار ISO 50
    وضعیت دستگاه سالم و آماده کار
    حرکت محورها اتومات
    ابعاد میز ۱۶۰۰*۳۰۰